Kunst blog

Bjarne Melgaard en farse?

Leste i bladet Kunst nr. 3 2010 om Bjarne Melgaard i New York av Mette Dybwad Torstensen.

Jeg selv har aldri latt meg rive med og forstått denne nye og moderne kunstformen som Bjarne Melgaard er en del av.

Husker at på ungdomskolen var det noen som hadde det morro med å klusse i ukeblader og tegne kjønnsorganer på kjendisene, de mest oppfinnsomme skrev noen gloser i tillegg. Vi trakk på smilebåndet og fniste, men å klusse på fotoer ble etterhvert regnet for nokså banalt. At noen i dag synest at bildene til Bjarne Melgaard er stor kunst som kan sammenlignes med Edvard Munch er for min del helt uforståelig.

Bjarne Melgaard fremhever i intervjuet sin klassiske bakgrunn, men vet han hva en klassisk billedbakgrunn er?

Det er ikke nok å påberope seg en klassisk bakgrunn ved å ha vært innom noen kunstakademier som bedriver helt andre aktiviteter enn å utdanne kunstnere i et klassisk billedspråk. En klassisk bakgrunn bygger direkte på antikkens billedspråk som ble gjenoppdaget i renessansen. Hvis Bjarne Melgaard hadde våget seg inn på denne veien hadde han neppe vært ferdig med sin klassiske bakgrunn selv i dag.

En klassisk bakgrunn krever at man offrer seg for faget, å ha 20 medarbeidere i sving hjelper han aldri så lite. Se på Paul Cezanne, han hadde en veldig liten formel skolering og ble en av de store klassikerene. Paul Cezanne jobbet i nitid i en nokså ensom og innesluttet tilværelse. For å påkalle seg rollen med klassisk bakgrunn kreves en grundig og genuin interesse for det klassiske billedspråk.

En klassisk ingeniørbakgrunn krever blant annet en grundig innføring i matematikk, fysikk, materialkunnskap og beherskelse av den praktiske delen i produksjonen. Dette er en nokså enhetlig kunnskap som har funnet sted i forholdsvis uforandret form i flere hundre år.

I kunstutdannelsens henseende er denne formen bevart i noen private kretser, men i de offentlige kunstinstitusjonene Bjarne Melgaard har sin bakgrunn fra er den så og si helt forsvunnet.

Det Bjarne Melgaard derimot har er en bakgrunn i det jeg kaller “mixed media”, en enestående evne til å skaffe de rette kontakter og innsmigre seg med mediene. Melgaard er en ærlig person og sier blant annet at “fiksjon interesserer meg mye mer enn et virkelige livet” og uttaler at sentrale hverdagstemaer ikke interesserer han. Ærlighet er nok Melgaards styrke.

At sentrale kunstpersoner i dag sammenligner Bjarne Melgaard og Edvard Munch forstår jeg ingenting av. Edvard Munch var grunnleggende opptatt av enkle hverdagstemaer og det virkelige livet. Edvard Munch kan vise til en klassisk billedforståelse. Edvard Munch hadde et helt særegent billeuttrykk som Melgaard ikke er i nærheten av å ha.

Bjarne Melgaard jobber med bildebehandlingsprogrammer på sin PC for så å gi sine 20 medarbeidere instrukser i hva de skal male på fotoene før Melgaard sluttfører bildene med sine tegninger og tekster. Det hele er helt surrealistisk, at noen biter på og lar seg imponere av Bjarne Melgaard sitt uttrykk kan bare forstås i lys av media og investorer som hauser det hele opp.

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/