Odd Nerdrum, kitsch eller klassisk figurativ surrealisme?

Kunst blogg

Kitsch begrepet har spredt seg etter at Odd Nerdrum lanserte sitt Kitsch manifest. Jeg tror at kitsch manifestet ble lansert rundt 1998 da jeg var på Haugar i Tønsberg og hørte Odd Nerdrum tale på noe som han kalte kitschens dag. Kitsch biennaler er avholdt blandt annet i Stavern, München og Venezia, men er egentlig Odd Nerdrum en Kitsch maler ?

Hvis jeg ikke tar helt feil så er det naturlig å tro at Nerdrums kitsch begrep blant annet tar utgangspunkt i Rembrandts helt suverene portretter. Rembrandt malte mennesket likefremt og ærlig, som om de skulle være i ”Guds bilde”. Å bli portrettert ydmykt med de svakheter en kunne ha ble på Rembrandts tid sett på som en erkjennelse på at en kom fra Davids ætt og ett gudsfryktig sårbart menneske.

Ett annet Kitsch kriterium er å male det vakre og evige, det kan være alt fra ett gråtende barn som elg i solnedgang. Henviser til www.worldwidekitsch.com for en mer utfyllende og nøye beskrivelse av kitsch.

Når jeg ser på mange av Odd Nerdrums bilder fra 90 tallet og utover, blir jeg fylt med undring, det jeg sitter igjen med er at Nerdrum har skapt et eget univers. Universet Nerdrum skaper tror jeg kommer fra underbevisstheten.

Han maler ikke det umiddelbare, han skaper klassisk figurativ surrealisme. Surrealistene hadde som mål å la den sjelelige virkeligheten komme istedenfor den virkelige ytre verden. Mennesker i Odd Nerdrums bilder befinner seg i vulkanske landskaper med sine underlige sansende uttrykk. Bildene har et drømmende surrealistisk uttrykk, dette gjør Odd Nerdrum genuint og mesterlig med sitt klassiske uttrykk.

Å kalle Nerdrums uttrykk for kitsch mener jeg er feil, kitsch er det ekte og ufordekte, surrealismen kommer fra det ubevisste.

Jonny Andvik som er en dyktig figurativ billedmaler/tegner mener jeg er en mer representativ for uttrykket kitsch (bildet øverst til høyre). Ingenting er så vakkert som mor og baby som hengir seg til hverandre, dette gjør Jonny Andvik på en god og innlevende måte.

Det Odd Nerdrum gjør er å regissere en scene fra en fjern virkelighet som jeg velger å tro kan bedre forklares som klassisk surrealisme enn kitsch.

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/

2 svar til “Odd Nerdrum, kitsch eller klassisk figurativ surrealisme?”

Det er stengt for kommentarer.