Croquis kurs med Hans Normann Dahl hos Hole malerne

På vei over Sollihøgda til Hole malerne var jeg spent på mitt første kurs med Hans Normann Dahl. Det var et seks timer langt kurs, det er lenge med tanke på croquis. Jeg stusset litt over lengden på kurset, tenkte litt på modellen om vedkommende ville klare å holde ut mens tankene ellers streifet innom hvordan kroppen vår som bikker, vrir og forrykker seg ettersom en flytter på tyngdepunktet. Hole malerne er en maleklubb som holder et solid nivå innen tegning og maling, jeg merker at det har gjort sitt at Hans Normann Dahl og Børge Brekke har pløyd i åkrene her i en årrekke. http://holemalerne.com/

Opplegget var fra starten av planlagt slik at modellen skulle stå et par runder 3 x 7 minutter med 10 minutters pauser, for deretter gå over til noen runder med 4 x 4 minutter med 10 minutters pauser i mellom for å avslutte med noen raske 2 minutters croquis. Midt i kurset hadde vi en halv time lunsj pause.

Belysningen i lokalet var dagslys, det sterke vår lyset gav modellen et vakkert høyglanslys og kraftige kjern skygger. For å få med oss det vesentlige tegnet vi croquis økter 7-9 minutter, og slik ble det.

Hans Normann Dahl liker å undervise, han er en kulturpersonlighet som interesserer seg for stort og smått rundt om i samfunnet. På et spørsmål om hva som er drivkraften svarte han at han måtte ha noe å holde på med, og hvis han ikke hadde holdt croquis kurs hos Hole malerne ville han ha felt trær, noe som han fortiden bedrev dagene med. Dahl lyste opp med et stolt røveraktig smil og uttalte at trefelling syntes han er utrolig moro og at han i 1957-1958 jobbet som tømmerhugger. Hans Normann Dahl har et unikt ståsted med over 30 år lang undervisnings erfaring på blant annet Kunst og håndverk høgskolen og en kunstnerkarriere på et halvt århundre. Med sin tunge bakgrunn kan han undervise og gi veiledning uten å la seg distrahere. Dahl poengterte flere ganger viktigheten med at modellen bestemte posituren selv og at modellen skulle avbryte om stillingen ble smertefull. http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Normann_Dahl

Hans Normann Dahl anbefalte naturlig sort kull å tegne med helst på enn litt glatt papirtype, han var begeistret for blomster innpakningspapir og mente at det var godt å tegne på. Blant Hole malerne der en gruppe på 10 stykker deltok ble mange typer papir tatt i bruk. En av deltakerne brukte pastellblyanter på farget papir noe som ga bra resultat. Dahl mente at anatomi var viktig, men at vi skulle konsentrere oss om bevegelse, karisma, tegne med innlevelse og det å være fokusert var det aller viktigste. Etterhvert skulle vi tegne på ren innlevelse «uten å tenke». Han illustrerte dette med eksempler og historier.

Jeg for min del fikk tilbakemelding om å strekke meg mot å ikke «forkulle» tegningene mine, men gni kullstreken med fingrene fra den mørkere til den lysere kulør. Jeg tegner og maler nokså destinkt, skal egentlig bli godt å mykne av litt. Jeg fikk også tilbakemelding om å strekke meg mot et høyere tempo, rekke mer på kortere tid og tegne avslppet. Disse tilbakemeldingene skal jeg trykke til mitt bryst!

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com

Nedenfor et utvalg av tegningene mine fra croquis kurset, A3 format, kull på papir: