Fargelitografi

Jeg laget i vår stentrykket «Kystfiskeren» på Ensjø litografiverksted. Litografiverkstedet som ligger på Ensjø i Oslo drives av trykkeren og kunstneren Jan Martin Ulvåg. Den litografiske teknikken bygger på prinsippet om at fett og vann avstøter hverandre. Fett og vann skiller lag når steinen fuktes, trykk sverten hefter dårlig
med vann og hefter godt med fett. Derfor fester sverten seg til der
fettstiften har tegnet.

Ulvåg og jeg trykte med fire farger. Først tegnet jeg opp selve hovedtegningen, som vi trykte med fargen brent umbra. Deretter tegnet jeg «tegningen» på steinen tre ganger til hvor vi så trykte med en mørk ultramarin, deretter orange for så til slutt med en blå i retning av cyan ( se på bildene hvordan fargene ble fordelt).

Når man trykker kan en se for seg at blått + gult = grønt, rødt + blått = lilla, gult + rødt = orange ……….

Altså vi trykker med oljefarger, men utfallet er det samme som om en vannfarge på hvitt papir skulle tørket, for så å bli malt over med en ny farge for å gi en tredje, altså det er transparente olje farger.
Jeg har lagt ved bilder som representerer hver enkelt farge alene, hvordan de utfylte hverandre og utgjorde helheten i det ferdige litografiet.

Jeg tegnet hovedtegningen som planlagt ut fra en tegning jeg på forhånd hadde laget. Blyantegningen overførte jeg til steinen ved hjelp av en kalkering. Hvis jeg skulle gjort noe annerledes ville jeg bearbeidet steinen mer. Steinen blir da i en mørkere valør enn tegningen jeg hadde som utgangspunkt.

Som muligens enkelte allerede har lagt merke til så har jeg retusjert litografiet med penselen, se det hvite feltet på båtsiden på fargelitografiet.

Når jeg tegnet litografi trykket for tilleggsfargene kunne jeg med fordel overdrevet tegningen litt der også. Som dere ser av eksemplene ovenfor så trykker fargene hver for seg ganske tydelig. Min erfaring er at en grundig forberedelse kan lønne seg.

Vemund Hakvåg