Polar Pioneer

Denne
tegningen av boreriggen Polar Pioneer med Skarv skipet i bakgrunnen (50 x 40 cm) er et forslag til et oppdrag,
om det blir noe av er uvisst. For å komme i gang lot jeg meg inspirere av Karl
Erik Harr, jeg printet ut noen bilder jeg fant på nettet av Karl Erik Harr sine maritime
motiver også fant jeg noen bilder av Polar Pioneer. På lugaren satte jeg meg ned for å bearbeide
inntrykkene og øvde meg på å tegne riggen inspirert av havet og skyene som Karl Erik Harr
mestrer til det fulle. Etter noen kvelder med famling og usikkerhet løsnet det,
jeg lagget en skisse på 30 x 20 cm som ble mitt utgangspunkt. Jeg satte deretter
i gang med detalj planlegging lagget skisser som forklarte bevegelse,
strekføring og en helhetlig sammenfletting av tegningen. Tegningen er gjort med en
fet og grov blyant som sverter godt, en god blyant som jeg sliter med å finne
flere av. Marine malerier er ikke min sjanger, men jeg har lært en del av å
prøve og kommer til å male maleriet uansett.

vemundhakvag.com