Kunst rett vest / Børge Brekke, norges beste tegner

Kunst blog I forbindelse med årets ”Kunst rett vest” utstilling på Sundvollen i Hole kommune var jeg og familien på atelierbesøkbesøk hos Børge Brekke som er norges beste tegner på Åsa ved Steinsfjorden. Utenfor atelieret var det dekket bord med kaffe, kaker, brus og vin. Kona Kjersti serverte mens hun fortalte om hvordan Børge kunne …