Tegning av Ingri Haraldsen

Kunst blog

Hest, tegnet av Ingri Haraldsen i 2001 (21 x 29 cm)

Jeg kjøpte denne flotte tegningen av Ingri Haraldsen ved Sandnessjøen Kunstforening, på baksiden står det ”tegning etter fotografi (jeg har tatt selv)”. Tegningen ble noe utydelig, dette skyldes bildet. Hesten er tegnet i 2001, Ingri Haraldsen var da 17 år og vi kan se at hun er en meget talentfull tegner.

Noen vil kanskje si at en hest på en eng er for kitsch, jeg synes at tegningen er et imponerende arbeid av en så ung jente.Når en tegning er så herlig utført sjenerer motivet aldri. Se hvor herlig hesten er blokket ut med retnings givende linjer.

Hva variasjon angår er tegningen et smykke, strekenes betoning, styrke, lengde og form varieres slik at tegningen fremstår behaglig og lettleselig. Se hvordan treet bak hestens hode er tegnet med aktive flyktige streker men holdes tilbake av hestens statiske monokrome, rombeformede mane. Tegningen er ikke overlesset av streker, men pent og ryddig satt opp med elementer fra bak og forgrunn sydd sammen i hverandre.

Ingri Haraldsen har tegnet hesten med en flott dybde. Hesten sin bakpart smis inn i bakgrunnen) og det lyse hodet står tydelig frem mot den mørke bakgrunnen uten at hodet hopper ut da det har mørke preferanser i seg (øyne, ører og mule). Om dette er gjort rent intuitivt eller bevisst vet jeg ikke, men effekten er den samme.

Å tegne en tegning som dette er krevende.

Jeg plages selv med at i min bestrebelse for å få til tekniske detaljer i et bilde fører til at jeg mister helheten. Kunnskap kan være et hinder for en mulighet, det er lett at teknikken ikke lenger blir et hjelpemiddel men et hinder og en byrde. Ikke misforstå meg, teknikktrening er et must for nå et mål hvor teknikken har sin hensikt, men la tegningen bli lekende moro uten å være for streng. Bildets helhet må alltid veie mer enn teknikk, det er bare å prøve seg fram, går det galt er det ingen skade skjedd enn at man kan prøve på nytt. I våre bestrebelser ser vi i bratte lærekurver at teknikken kuer helheten, dette er naturlig, men obs obs! Jeg har selv sett overlessede dyktige tegnere grave seg ned i frykt for å gjøre feil. Mitt mål er å la kreativiteten vinne uten å neglisjere teknikken.

Jeg mener at denne lekende fabelaktige tegningen av Ingri Haraldsen er et godt eksempel på hvordan det kan gjøres, se hvilken balanse og variasjon !

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/