Tegne volum i klassisk portrett tegning

Tegningene av Michelangelos David hode er et av mine mange forsøk på å fordype meg i tegningen sine formstudier mot bedre plastisitet. Tegningene er kun ment som en teknisk tegne øvelse mot å forklare form rent plastisk og er på ingen måte ment som en personlig fortolkning. Da jeg utførte tegningene hadde jeg et David hode kopi som modell.

Giotto som innledet rennesansen var i besittelse av kunnskap om plastisitet og komposisjon langt dypere enn de færrest klarer å ane. Kunstnere som Tizian og Vincent van Gogh var også kjennere av form og rom forklaringer så det holder.

I årene 2001 til 2003 studerte jeg frihåndstegning og akt tegning ved Oslo tegne og maleskole og Christiania friakademi. Der lærte vi å tegne form som beskrivelse ved å forklare formen rent mekanisk ved hjelp av kuber og fasetteringer.

Kunnskap kan være like utslettende som fruktbart for en kreativ sjel.

Jeg mener selv at å konsentrere seg om tegning som formstudie i en tre års periode er noe overkill.

Jeg mener at læring og tilegnelse av kunnskap gjennom personlig utfoldelse er det beste, for ensrettet spisskolering kan bli for mye riktig / galt og dermed begynner en å tvile på seg selv.

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/