Kan du tegne en hånd?, kunnskapsløft i Oslo Kunst og håndverk høgskole

På Oslo Kunst og håndverk høyskole er meningene blant studentene delte om hvorvidt den faglige standarden holder mål.

Skulptøren og billedkunstneren Frode Mikal Lillesund gir sitt vitnesbyrd fra Oslo Kunst og håndverk høgskole, og gjenopptar debatten ”Kan du tegne en hånd?” som Vebjørn Sand reiste på slutten av 80 tallet. Lillesund mener at lærerkreftene ikke holder mål, og har selv i liket med flere andre av kunst studenetene måttet hente storparten av kunskapen sin utenfra.

For å følge debatten på Lillesund sin blogg se: http://skulpturkunst.blogspot.com/2010/11/kan-du-tegne-en-hand-hvorfor-virket.html

http://www.frodelillesund.com/hjem.html

Men er nå faglige kvaliteter som tegneferdighet så viktig?, er det ikke like greit å printe ut et kult bilde fra en data som kunstneren maler og tegner på ?

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/