Akt tegning, tegne volum med kuber

Figur og akt tegning med kuber, ja til tegning som fag?

Kuben er den mest eksakte og enkleste måten å forklare substans i romlig sammenheng. Kuben har derfor en lang tradisjon for å forklare et legemes romlige plassering. Jeg lærte akt og å tegne volum med kuber hos Jan Cato Bøttger på Oslo tegne- og maleskole i tidsrommet 2001-2003.

Akttegningens grunnsetning kan best forklares med kuber. Vridningene mellom for eksempel hofte og rygg, og de eksakte romlige retningene kan best forklares med kube tegninger.

Samtidig gir kubetegning en forståelse rommets utstrekning, lærer å vekte, ballansere, rytme, proposjoner, forkortning for å nevne noe. Jan Cato Bøttger utviklet et effektivt undervisningsopplegg i klassisk akt tegning i samarbeid med trofaste elever som Børge Brekke, Frode Mikal Lillesund, Per Ihle og flere.

Jeg synest at artikkelen ”Drawing Basics : The Cube” av Jon deMartin reflekterer et liknende opplegg som Bøttger underviste i.

se: http://www.artistdaily.com/blogs/drawing/archive/2008/10/28/drawing-basics-the-cube.aspx

Det er artig å se at det fortsatt finnes mange miljøer rundt om i verden som holder fast ved gamle undervisningsmetoder. Jeg tror at kubetegningen er svært viktig og tegner fremdeles med kuber, noen ganger for å fastsette romlige retninger og andre som tegneøvelser.

Å tegne en akt med kuber kan i første omgang virke enkelt, men er komplisert og krever øvelse.

Jeg oppdager fremdeles nye aspekter og dypere forståelse gjennom kubetegning.

Jeg lurer på om det er noen som kjenner til skoler, bøker og artikler i inn og utland som holder i hevd tegning med kuber ?

Vemund Hakvåg

http://vemundhakvag.com/