Marinemaleri av Polar Pioneer med Skarv skipet i bakgrunnen

Marinemaleriet er en forestilling fra Haltenbanken, boreriggen Polar Pioneer med Skarv skipet i bakgrunnen (85×69 cm). Bildet er malt med olje på lerret. Marinemaleri prosjektet var så givende at jeg er redd for at det blir fler. Før jeg påbegynte selve maleriet hadde jeg gjort mange studier med farger, romlig bevegelse, rytmer og energi. Bare for å «stemme» paletten malte jeg fire miniatyr bilder av motivet.

Da jeg var kommet så langt i prosessen at himmelen var malt i den planlagte paletten så jeg at marinemaleri krever mer fandensvolskhet, slippe seg mer løs slik som Willliam Turner gjorde for å beskrive naturkrefter. Jeg bestemte meg for dyppe brede slanke flatpensler i de ferdige fargeblandingene og begynte å stemple frem motivet med flatsiden av busten. Med meg selv tenkte jeg «trøste og bære» mens jeg levde meg inn i billedflaten og malte så godt jeg kunne. Resten av bildet gikk det likeså med. Jeg er i dag så fornøyd med bildet at jeg kommer til å bruke denne teknikken i fremtidige bilder som jeg jobber med på tegneblokka. Bildene nedenfor er tatt med et gammelt enkelt digitalkamera og vil etterhver bli erstattet med nye og bedre bilder.

Vemund Hakvåg

vemundhakvag.com