Jan Valentin Sæther, maleskole

Jeg har i løpet av det siste halvåret deltatt på kurs med Jan Valentin Sæther på Bruchion Art Institute i Asker (se malerskole.no).

Det er mange måter og teknikker å lære å male på. Teknikkene er mindre viktig enn prinsippene til den underliggende metode. Rett under malingen til de mest kjente mesterverkene finnes det noen evige sannheter. Jan Valentin Sæther underviser i klassisk figurativt maleri og kjenner til disse underliggende metodene. Sæther som akkurat har rundet 70 år holder fremdeles koken og er full av vitalitet, han har vært professor på kunstakademiet i Oslo og undervist i maleri i en mannsalder.  

Undervisningen fungerer slik at elevene maler egentlig det de har lyst til, men det kan være lurt å gjenmale et klassisk godt maleri som en kan lære noe av. Ved å gjenmale et maleri så har elev og lærer en felles preferanse og kan konsentrere seg om hvordan en bygger et bilde. For det er selve billedkonstruksjonen som ligger til grunn i Sæthers undervisning. Hvordan en bygger et maleri trinn for trinn. Ulike penselkvaliteter, penselvalg og bruk av pensler. Hvordan blande forskjellige malemedier til forskjellige bruksområder. Hva paletten bør inneholde og materialkvaliteter. Å mestre lyset og stofflige kvaliteter, for å nevne noe. Å lære klassisk maleri er vanskelig, på Bruchion Art Institute blir det gitt individuell undervisning. Jeg mener at denne undervisningen kan være til stor hjelp for den som virkelig ønsker å lære mer om klassisk maleri. 

På bildet under ser vi Jan Valentin Sæther og Pål Gulsrud i diskusjon om et av Gulsrud sine Håkon Bleken portretter.

Vemund Hakvåg

vemundhakvag.com