Korrupsjon i kunstbransjen?

Korrupsjon i kunstbransjen?

Blant søkere til juryerte utstillinger som Høstutstillingen er det allment kjent at det at det kan lønne seg å kjenne noen i juryen. En akademiutdannelse kommer også godt med da det er akademikerne som ruler showet og favoriserer sine egne regler. Tidens utsortering viser en helt annen virkelighet, hverken, Edvard Munch, Van Gogh, Cezanne for å nevne noen hadde en såkalt akademiutdannelse, men en utdannelse som innebærer dyktige lærekrefter og eget talent.

Mistilliten AS Kunst Norge vokser i takt med differansen mellom innhold og forventninger. Den mest vanlige forklaringen er at det er vanskelig å definere kunstnerisk kvalitet. Juryens faglige vurdering for utvelgelsen blir ikke uttalt, men det er faglige retningslinjer som skal ligge som grunnlag for utvelgelsen. Vi vet alle at det å utøve et ”all right” forståelse av regler har flytende grenser. Kanskje juryene burde blitt flinkere til å si i fra at de har et habilitetsproblem? Dersom ikke er det da et avtalt spill?

Vemund Hakvåg
http://vemundhakvag.com/