Gjeldskrise, finanskrise og maleriet klatreren

Ser nå at finanskrisen avløses av en ny krise som vi kaller gjeldskrisen. Da likviditetsmangelen / finanskrisen som skyltes bankenes vilje og evne til å låne ut mer penger til dårlige betalere kom var svaret fra mektige finansministere, staten skal garantere for mer penger og større lån. I dag ser vi svaret som er en gjeldskrise, i stedet for å ta de nødvendige grep (justere utgiftene etter inntektene) er mange land nå så nedtynget i gjeld at de ikke klarer å gjøre opp for seg.

Jeg mener at bildet «klatreren» som jeg malte i 2004 illustrerer dagens krisesituasjon i vesten, etter all sannsynlighet står vi nå foran et fall hvor byggeklossene er for dårlig fundamentert. Politikerne burde etter mitt skjønn aldri kunne sitte i 30- 40 år på tinget, deres mål blir da å sikte seg inn på en ny 4 års periode. Resultatet blir politisk samfunnsblindhet, tilfredsstille velgerne fremfor å ta nødvendige grep.

Skulle jeg malt bildet i dag ville jeg malt mye annerledes, men jeg er fornøyd med figurens moduleringer, noe av landskapet. I dag ville jeg malt bildet mer monokromt og litt mindre robo cop i figur moduleringen.

Vemund Hakvåg

vemundhakvag.com