Kurs i akt maling med Jan Ove Tuv samt litt om dommen av Odd Nerdrum

Jeg fikk mast meg med i en kurspakke med Jan Ove Tuv, det ble en kurshelg i akt maleri både før og etter nyttår. Jeg presterte ikke noe nydelig maleri, men det var ikke meningen heller. På kurs er det ikke meningen prestere sitt beste, det er å forsøke ut ting for læringens skyld. Gledet meg forkant av kurset, det skulle bli herlig å lære meg av med noe jeg egentlig har lært. Med andre ord tenke og gjøre noe på en annen måte.

Jan Ove Tuv var høflig og vennlig av natur, han korrigerte meg tålmodig etterhvert som jeg gled tilbake til mitt innøvde tankemønster. Det var vanskelig, men jeg prøvde så godt jeg kunne å lære av Tuv.

Jeg lærte å beskrive form med mykere og rundere valøroverganger. Jeg hadde en tendens til å forklare formen med distinkte strøk. Tuv forklarte at jeg skulle avrunde skyggene i rolige valøroverganger og spare de aktive penselstrøkene til høyden av formen hvor lyset treffer. Han forklarte videre hvis jeg forklarte at formen gikk bakover med aktive penselstrøk så brettes formen ut og blir flatere.

Jeg lærte å fremheve former med hjelp av simultankontrast.

Jeg lærte å bruke den gamle paletten som Cennini beskriver.

Til mitt forsvar hadde jeg ikke et godt grundert lerret og startet på skratch med et grovt lin lerret med en brun akrylgrundering. Med en lys rød /oker grundering og glattere underlag skulle jeg klart det bedre.

 Da jeg spurte Tuv om hvordan det gikk med ankesaken til Nerdrum svarte han i korthet han håpet at saken ble gjenopptatt i Borgating lagmannsrett da saken ennå ikke var tilstrekkelig belyst.

Slik jeg forstår saken etter å ha lest om den i avisen og tidsskrifter så dreier det seg i enkelt het om en bankboks i Sveits og om en komponent i malingen som har ødelagt flere av Odd Nerdrums bilder. Å dømme Odd Nedrum til å betale staffe skatt og i tillegg dømme Nerdrum til fengsel er to vidt forskjellige ting. Personer som er til skade for sin omverden eller har begått en alvorlig kriminell handlig som krenket og krenker medmennesker fortjener fengsel, men det har ikke Nerdrum.

Jeg har selv fulgt med på TV 2 hjelper deg, kjeltringene tar ikke telefonen, imøtekommer ikke kundene sine med hjelp og rømmer fra problemet. Det Nerdrum har gjort er det motsatte, en hedersmann som han er tilbyr han seg å erstatte de ødelagte bildene med å male nye eller pengene tilbake. Ved å male nye bilder halverer Nerdrum nesten salgsinntekten, dobler materialutgifter, husleie, etc.. For å kunne imøtekomme erstatningskrav ble kontoen i Sveits opprettet i beste mening. Selv for Odd Nerdrum må inntekter og utgifter spille sammen. At Nerdrum har gjort noe skattemessig plunder betyr ikke at han ikke har betalt skatt, tvert imot har han betalt mer skatt enn de fleste av oss. Betinget fengsel mener jeg er mer enn strengt nok, jeg tror neppe at Nerdrum eller noen i staben hans vil gjøre noe liknende igjen.

http://vemundhakvag.com

Vemund Hakvåg